Jyväskylän Kokoomuksen Nuoret

Me JKN:ssä olemme yhteisen porvarillisen arvopohjan jakavia Kokoomusnuoria. Ajattelemme, vaikutamme, näymme ja pidämme hauskaa. Kokoomusnuoret on 15-30-vuotiaiden poliittinen nuorisojärjestö, jossa tarjoamme laadukasta koulutusta politiikkaan, vaikuttamiseen ja yhdistystoimintaan liittyen sekä vapaa-ajan tapahtumia hyvässä seurassa. Lähde rohkeasti mukaan toimintaamme! Liity mukaan juhliimme, kokousiimme tai vaikka peli-iltoihin, joita sponsoroi leo vegas Kokoomusnuoret – kaksi askelta edellä.

Missio

Jyväskylän Kokoomusnuoret uskovat, että Kokoomuksen tärkein tavoite on olla johtava markkinatalouspuolue. Kaikkien muiden tavoitteiden tulisi tähdätä tähän, ja järjestömme tukee kaikkea, mikä edistää avointa markkinataloutta sekä yksilönvapauksia.

kaden-puristus

Arvoihimme kuuluvat kokoomuksen peruspilarit: Vapaus, Vastuu, Välittäminen, Sivistys, Kannustavuus, Mahdollisuuksia tasa-arvo sekä Isänmaallisuus. Kaikkia tulee koskea samat säännöt ja kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet menestyä Suomessa, eikä yhteiskunnan tule rajoittaa yksilöiden vapautta muista kuin ehdottomista turvallisuussyistä.

Kokoomus on aina hyvän talouden puolella – talouden kokonaisuuden on oltava sulavaa ja mentävä minkä vain yksittäisen toimialan tai toimijan edelle päätöksenteossa. Markkinoita ei voi korjata toimialueiden suojaamisella tai tukemisella, vaan vapaa markkinatalous pitää huolta siitä, että hallittu karsiutuminen tukee kokonaisuuden sulavuutta.

Kokoomusnuorten historia on suomalaisittain pitkä, sillä Kansallisen Kokoomus rp:n nuorisojärjestö perustetiin jo 22. toukokuuta 1927. Toimintaa oli jo sitä ennen, mutta tuolloin Kokoomusnuoret yhdistyivät valtakunnalliseksi järjestöksi. Oikeistolaista ajatustapaa kannattanut järjestö on siis jo muodostunut perinteikkääksi.

Jyväskylän Kokoomusnuoret toivottavat tervetulleiksi kaikki nuoret, jotka kannattavat Kokoomuksen arvoja. Haluamme, että kaikille nuorille herää kiinnostus omaan tulevaisuuteensa ja että kaikilla löytyy omat prioriteetit ja päämäärät. Kokoomuksessa sinultakin uskotaan löytyvän oma mielipide ja sana sanottavaksesi tärkeisiin päätöksiin.

Seuraamme Joensuussa vuonna 2006 pidetyn puoluekokouksen valitsemaa Kansallisen Kokoomuksen periaateohjelmaa. Tavoitteenamme on omasta ja muitten ihmisten elämästä vastuuta kantavien ihmisten yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus hyvän elämän edellytyksiin. Kaikkien tulee olla vastuussa omasta toiminnastaan ja noudattaa hyväksyttyjä oikeusperiaatteita. Kansallinen hyvinvointi muodostuu vapaiden ihmisten tekemästä työstä.

Jyväskylän Kokoomusnuorten arvot ja tavoitteet

Suomen kielen, kulttuurin sekä kansallisten perinteiden vaaliminen on tärkeä osa Jyväskylän Kokoomusnuorten toimintaa.  Suomalaiset ovat tärkeä ja ainutlaatuinen osa kansainvälistä yhteisöä ja sen säilyminen sellaisena on äärimmäisen tärkeä asia. Kaikessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös moniarvoisuus sekä vähemmistöjen oikeudet; molemmat ovat kokoomuksen vaaliman vapausaatteen ytimessä.

Euroopan unioni on tärkein kansainvälisen toiminnan keskiö Suomelle. Jyväskylän Kokoomusnuoret kannattavat EU:ssa toimimista ja kansainvälisen yhteistyön syventämistä. Suomalaisten tulee ryhtyä aktiiviseen, rohkeaan ja viisaasti tulevaisuuteen katsovaan ulkopolitiikkaan. Suhtaudumme myönteisesti myös eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön, joka parantaa kotimaamme turvallisuutta ja luo kansainvälistä vakautta.

Kansainvälisessä yhteistyössä Suomen tehtävä on kehittää Euroopan unionia parlamentaarisempaan suuntaan. Komission tulee ottaa enemmän vastuuta tekemisistään ja varojen käyttöön tulee asettaa tiukat säännöt. Innovatiivisuus on tärkeää, joten varoja tulisi käyttää etenkin teknologian kehittämiseen, tutkimustyöhön, ilmastonmuutoksen välttämiseen ja ulkopolitiikkaan. Markkinatalouden peruspilareihin kuuluu myös kaukokatseisuus, joten esimerkiksi ehtyvien luonnonvarojen kestävä käyttö sekä Itämeren suojelu kuuluvat Kokoomuslaiseen politiikkaan.

Sisäpoliittisesti Kokoomus ottaa aktiivisesti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Juuri Kokoomusnuoret olivat ensimmäisinä tekemässä aloitetta ruotsin opetuksen valinnaisuuden lisäämisestä sekä tunnustuksellisen uskonnonopetuksen lopettamisesta. Tavoitteisiin on pitkään kuulunut myös sukupuolineutraali avioliitto, jonka Kokoomus uskoo kuuluvan tärkeisiin yksilönvapauksiin.

Ajamme ympäristöasioissa järkevän vihreää linjaa. Päästöjä tulisi säätää ohjaavalla verotuksella ja erilaisten energiamuotojen ideologisointia tulisi välttää ilmastonmuutoksen estämiseksi. Jotta ympäristön suojelu olisi järkevää ja siihen olisi varaa, on talouskasvu avaintekijä ympäristönsuojelussa. Vastuullinen markkinatalous on vihreää taloutta.

Kuten Kokoomuskin, Jyväskylän Kokoomusnuoret ovat monikulttuurisuutta ajava, moderni ja liberaali joukko. Ennakkoluulottomuus ja aloitteellinen toiminta kuuluvat järjestön toimintamalleihin. Jyväskylän Kokoomusnuoret suhtautuvat maahanmuuttoon ja kansainvälisyyteen myönteisesti ja kannustavasti.

Kehitysyhteistyön tulisi olla viilattu kumppanimaiden tarpeet huomioon ottaen. Kehitysavun rakentaminen pelkästään hyväntekeväisyyden varaan ei ole viisas ratkaisu, sillä se sotii yhtä Kokoomuksen arvoa vastaan; kannustavuus puuttuu. Kehitysavun tulee edistää kokoomuslaisia arvoja myös muualla, esimerkiksi vahvistamalla yksityissektoria, kitkemällä korruptiota, parantamalla vakautta sekä edistämällä sukupuolien tasa-arvoa.